Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

KHÁCH SẠN TẠI NINH CHỮ

Khách sạn Sài Gòn-Ninh Chữ (4 sao)Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.3 873900; 873120.
Fax: 068.3 873023.
Số buồng: 102

-Khách sạn Hữu Nghị (2 sao)
398 Đường Thống Nhất - Tx. PR-TC.
Tel: 920434.
Fax: 068.920431.
Số buồng: 32

-Khách sạn Thống Nhất (2 sao)
433 Đường Thống Nhất - Tx. PR-TC
Tel: 825406 - 827201- 837698.
Fax: 068.822943.
Số buồng: 32

-Khách sạn Ninh Thuận (2 sao)
01 Đường 21/8 - Tx. PR-TC
Tel: 068.824273; 824282.
Fax: 068.822142.
Số buồng: 24

-Sơn Long Thuận Resort ( 3sao)
Cuối đường 16/4 - đường Yên Ninh, Mỹ Hải, PR
Tel: (068) 836855 - 211254 - 211255
Fax: (068) 825701
Email: longthuan-resort@slt.vnn.vn – website: http://www.longthuan-resort.com.vn

Khu du lịch Hoàn Cầu * *
Đường Yên Ninh - Tx. PR-TC
Tel: 068.890077. 890370(TC).
Fax: 068.890252.
Số buồng: 120

-Khách Sạn Mai Linh (2 sao)
Đường 16/4 - Tx. PR-TC
Tel: 068.921918 -835838.
Fax: 068.835836.
Số buồng: 32

-Khách sạn Phong Lan ( 2 sao)
74 Đường Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.3890027- 3890160- 3890043.
Fax: 068.3 890216
Số buồng : 130

Khách sạn Tím Paradise *
58 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873096. Số buồng: 10

Khách Sạn Hồ Phong
363 Ngô Gia Tự, Tx. PR-TC
Tel: 068.920333 – 0913822088.
Fax: 068.837717.
Email: hophonghotel.vnn.vn
Số buồng: 26

-Khu Du Lịch Thái Bình Dương
Đường Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.874824; 875007.
Fax: 068.874824. – Số phòng: 40

-Khu du lịch Tân Mỹ Á
QL27 Tân Sơn, Ninh Sơn
Tel: 068.854575; 8558484. – Số phòng : 10

-Khu Du Lịch Den Giòn
Đường Yên Ninh – Phan Rang
Tel: 068.874047; 874223. Số buồng: 96

Nhà nghỉ Phương Đông
Lô 3-4, Dãy N3, Đương 16/4 - Tx. PR-TC
Tel: 068.920044. Số buồng: 12

Nhà nghỉ Tư Hiền
44 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873114. Số buồng: 10

Nhà nghỉ Hương Biển
Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873044. Số buồng: 9

Nhà nghỉ Hoà Hiệp
44 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873568 – 873114. Số buồng: 20

Nhà nghỉ KaKa
Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873920. Số buồng: 11

Nhà nghỉ Tịnh Nguyệt
432 Ngô Gia Tự, Phan Rang
Tel: 068. 920377 . Số buồng: 06

Nhà nghỉ Hưng Thịnh
54 đường 16/4-PR
Tel: 068.921179. Số buồng: 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến