Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CÁNH NGẦM ĐI PHÚ QUỐC

Tên hãng tàu
Từ
Đến
Giờ khởi hành
Giờ đến
Thời gian
Giá
Savana
Rạch Giá
PQ
08:05 AM
10: 35 PM
2:30hrs
270.000
PQ
Rạch Giá
01:05 AM
03: 35 PM
Super Dong 2
Rạch Gia
PQ
08:00 AM
10:30 AM
2:30hrs
270.000
PQ
Rạch Giá
01:00 PM
03:30 PM
Super Dong 1
Rạch Giá
PQ
01:00 PM
03:30 PM
2:30hrs
270.000
PQ
Rạch Giá
08:00 AM
10: 30 AM
Vinashin Rose
Rạch Giá
PQ
01:10 PM
03:40 PM
2:30hrs
270.000
PQ
Rạch Giá
08:10 AM
10:40 PM
Ngọc Thành
Rạch Giá
PQ
08:15 AM
10:45 AM
2:30hrs
270.000
PQ
Rạch Giá
01:15 AM
03:45 PM
Ca Sin 01
Hà Tiên
PQ
08:00 AM
09:30 AM
1:30hrs
190.000
PQ
Hà Tiên
02:00 PM
03:30 PM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến