Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

PHIẾU ĐẶT ĂN

PHIẾU ĐẶT ĂN
To: Ms. Đào
NHÀ HÀNG ROMANA
[t] (84-62) 3741 289 * [f] (84-62) 3741 281
Mekotravel đặt ăn: CHO ĐOÀN KHÁCH 13 NGƯỜI
Ngày 16/10/2010   Nội dung (ăn trưa)            
Người lớn: 13         Giá:12 USD                       Ghi chú
Thực đơn: 12USD /PHẦN
1. Vietnamese Set Menu
                                                        (US$ 12 net / person )
Deep fried squid
(Möïc chieân gioøn)
ááá
Sweet & sour shrimp soup
(Canh chua toâm)
ááá
Braised Chicken with ginger & lemongrass
(Gaø xaøo saõ ôùt)
Sauteed squid with onion & celery
(Möïc xaøo haønh caàn)
ááá

Sauteed mix vegetable
(Rau caûi xaøo)
Steamed rice
(Côm traéng)
ááá
Seasonal fresh Fruit
(Traùi caây )

Vui lòng bố trí cho đoàn như trên.
Miễn phí cho nội bộ tài xế / HDV gồm người 2 người
Giá trên bao gồm thuế  và phí phục vụ.
Thanh toán: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch Mekong
Chuyển khoản (hoặc tiền mặt)

Phòng điều hành                                                                                 Xác nhận của nhà hàng


………………

1 nhận xét:

Bài đăng Phổ biến