Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

PHIẾU ĐẶT DỊCH VỤ

BOOKING FORM  / PHIẾU ĐẶT DỊCH VỤ
From/ Từ:
Mr ............................./ Domestic tour manager
MEKO TRAVEL SERVICES
T: 08.39626868   F: 08.39621139
To/Đến
Ms Vy  ( 0934 179 554)
BACELONA Hotel
Date
Ngày gửi
14/10/2010
Please book and confirm us following services:
Vui lòng đặt và xác nhận các dịch vụ sau:
Booking Nr.
Mã số đoàn
Services:
Dịch vụ
thuê phòng khách sạn
Date and Time:
Thời gian
05/01/2011(check in) đến 07/01/2011(check out)
Quantity
Số lượng phòng

13 phòng deluxe
Payment
Phương thức TT

Chuyển khoản
YOUR CONFIRMATION
XÁC NHẬN CỦA CTY
vui lòng xác nhận ngay trên bảng fax này.
Mọi sự thay đổi vui lòng gọi về trực tiếp cho Mr ...........(sđt)

Xác nhận của Khách sạn
                                                        Meko Travel Services
Operation Department / Phòng điều hành                                                                                                .................................................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến