Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Mẫu phiếu thông tin xin visa


PHIẾU THÔNG TIN
ĐỂ ĐIỀN VÀO MẨU SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA LÃNH SỰ

Quý Khách vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và kẹp chung  vào các giấy tờ:

 1. Họ và tên của người xin visa: ………………………………………………………………………………
 2. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………….
 4. Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………………………
 5. Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………
 6. Đơn vị công tác hoặc kinh doanh hiện tại:
  • Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………
  • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
  • Số điện thoại: ……….. ………….. Fax: …………………………………………………………
  • Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………
  • Công việc phải làm: ………………………………………………………………………………
  • Mức lương hoặc thu nhập hàng tháng ( Nếu là đơn vị kinh doanh): ……………………….
 7. Quan hệ gia đình:

MỐI
QUAN HỆ
HỌ &TÊN
NĂM SINH
NGHỀ NGHIỆP
ĐỊA CHỈ NƠI CÔNG TÁC
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
CHA


MẸ


CHỒNG (VỢ)CON 1. Quá trình công tác, làm việc:

Thời gian công tác
Đơn vị công tác
(Tên, địa chỉ, số điện thoại)
Chức vụ
Công việc phải làm

 1. Đã từng đi du lịch qua các  nước nào? Thời gian nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến